GALICIA. Oposiciones Maestros e Inspectores. Listas provisionales de admitidos.

 

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da

Comunidade Autónoma de Galicia.

Enlace

Plazo de reclamación del 19/05/15 al 28/05/15