CATALUÑA. Apertura bolsa de trabajo personal interino docente no universitario.

Departament d’Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

Text i fitxa    PDF

(69.20 KB)

El plazo de solicitudes es desde el 21 de enero hasta el 9 de febrero de 2015, ambos inclusives.