GALICIA. Oposiciones Secundaria 2014. Convocatoria.

Convocatoria Oposiciones Secundaria 204.

Plazo de solicitud del 27 de marzo al 15 de abril.

Xúntase a Orde do  17 de marzo de 2014  pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

GALICIA: CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2014