GALICIA. Apertura introducción de datos que acrediten conocimiento de idiomas para interinos.

ABERTO O PRAZO PARA A INTRODUCCIÓN DOS DATOS QUE ACREDITAN OS NIVEIS DE COÑECEMENTO DE IDIOMAS PARA O PERSONAL INTERINO/SUBSTITUTO OU QUE FIGURE NAS LISTAS PARA REALIZAR POSIBLES INTERINIDADES OU SUBSTITUCIÓNS.
O vindeiro curso académico 2011-2012 o profesorado que queira optar á cobertura de interinidades ou substitucións de prazas vacantes en diversas materias que se impartan en lingua estranxeira terá que acreditar que ten, como mínimo, o nivel B2 da lingua correspondente. Para elo, debera proceder seguindo as seguintes instrucións:

 • PERSOAL CON CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
  • As persoas que teñen unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es, deberán acceder a través da aplicación https://www.edu.xunta.es/substitutos a cumprimento da instancia, seguindo as instrucións que alí se sinalan.
 • PERSOAL QUE NON TEN CONTA DE CORREO DA CONSELLERÍA
  • Aquel persoal que, estando nas listas para a cobertura de posibles interinidades e/ou substitucións, non teña unha conta de correo electrónico do tipo @edu.xunta.es , deberá cumprimentar a seguinte instancia.

IMPORTANTE: EN ÁMBOLOS DOUS CASOS, A INSTANCIA E A DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEBERÁ ENTREGARSE POR REXISTRO.

Para calquera dúbida pode poñerse en contacto:

 • Profesores do corpo de mestres
  • Teléfonos: 981545440 – 981544488
  • Enderezo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.es
 • Profesores dos restantes corpos (PES,FP, EOI, ETC…)
  • Teléfonos: 981545407 – 981545408 – 981545409
  • Enderezo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.es

https://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/#