CATALUÑA. Borsa de treball de personal d’administració i serveis

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Poden participar en aquesta convocatòria ordinària les persones que reuneixen els requisits per formar part dels blocs 1, 2 i 3 de la borsa de treball, per les categories professionals i els àmbits geogràfics que s’especifiquen en la Resolució de convocatòria.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=eb179c8d5ad11310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eb179c8d5ad11310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default