CATALUÑA. Adjudicación de destinos provisionales curso 2012-2013.

Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2012-2013.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2012 i finalitzaran el 31 d’agost de 2013, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2012-2013 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=efb5f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=efb5f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default