ISLAS BALEARES. Convocatoria funcionarios docentes universitarios.

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
  • Resolució de 2 de març de 2012, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat.
    Número de registre 4818 – Pàgines 21-22

CONSELLERIA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 7 de març de 2012, per la qual es modifica la composició del tribunal qualificador de les proves selectives per a l’accés a la subescala de secretaria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal
Número de registre 5158 – Pàgina 36