ISLAS BALEARES. Decret 105/2011, de 28 d’octubre, pel qual es disposa el nomenament de membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balear

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

  • Resolució de 17 d’octubre de 2011, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat.
    Número de registre 21677 – Pàgina 7