ILLES BALEARS. Aspirants admeses i excloses en la convocatoria especifica i excepcional per cobrir, en regim d’interinitat, places vacants aprovada per la resolució de 19 de setembre de 2011

Resolució de 17 d’octubre de 2011 per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses en la convocatoria especifica i excepcional per cobrir, en regim d’interinitat, places vacants o que es preveu que poden ser vacants de determinades funcions, aprovada per la resolució de la directora general de recursos humans de 19 de setembre de 2011

Veure/Descarregar Resolució de 17 d’octubre de 2011

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4