BARCELONA: Ajuntament de Badalona: Obert termini d’instàncies 12 places Agent de la Guàrdia Urbana

oposiciones policía local

Termini de presentació de sol·licituds: 06-07-2017
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundària, gradua/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Altres requisits: Nivell B2 de català
Matèries: Cossos de seguretat

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/12/2016 BOPB 0 Oferta pública OPO 2016
16/12/2016 DOGC 7268 Oferta pública OPO 2016
29/05/2017 BOPB 0 Oferta pública OPO 2017
31/05/2017 DOGC 7381 Oferta pública OPO 2017
07/06/2017 BOPB 0 Bases específiqes. Convocatòria. Temari
10/06/2017 BOE 138 Convocatòria
16/06/2017 DOGC 7392 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Badalona: 12 places Agent de la Guàrdia Urbana

oposiciones Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundària, gradua/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Altres requisits: Nivell B2 de català
Matèries: Cossos de seguretat

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/12/2016 BOPB 0 Oferta pública OPO 2016
16/12/2016 DOGC 7268 Oferta pública OPO 2016
29/05/2017 BOPB 0 Oferta pública OPO 2017
31/05/2017 DOGC 7381 Oferta pública OPO 2017
07/06/2017 BOPB 0 Bases específiqes. Convocatòria. Temari
10/06/2017 BOE 138 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

TARRAGONA: Ajuntament d’Ulldecona: 2 places Agent Policia Local

oposiciones policía local

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Matèries: Cossos de seguretat
Altres requisitis: Permisos de conduir de les classes A i B

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
28/04/2017 DOGC 7359 Oferta pública
02/05/2017 BOPT 83 Oferta pública
04/05/2017 BOPT 85 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
06/062017 BOPT 108 Correcció d’errades. Anunci 04/05/2017
08/06/2017 BOE 136 Convocatòria

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

TARRAGONA: Ajuntament de Tortossa: Obert termini 4 places Agent Policia Local

oposiciones Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 21-06-2017
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Matèries: Cossos de seguretat
Altres requisitis: Nivell B2 de català / Permisos de conduir de les classes A2 i B

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
01/02/2016 DOGC 7049 Oferta pública. OPO 2016
05/02/2016 BOPT 24 Oferta pública. OPO 2016
11/052017 BOPT 90 Oferta pública. OPO 2017.
12/05/2017 DOGC 7368 Oferta pública. OPO 2017
23/05/2017 BOPT 98 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/052017 BOPT 1015 Correcció d’errades.

Anunci 23/05/2017

31/05/2017 DOGC 7381 Convocatòria
01/06/2017 BOE 130 Convocatòria

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

LLEIDA: Ajuntament d’Alcarràs: 2 places Agent Policia Local

oposiciones Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 22-06-2017
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Matèries: Cossos de seguretat
Altres requisitis: Nivell B de català / Possessió dels carnets de conduir A i B

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
09/12/2016 DOGC 7236 Oferta pública. OPO 2016
12/12/2016 BOPL 236 Oferta pública. OPO 2016
25/04/2017 TA 0 Oferta pública. OPO 2017.
02/05/2017 BOPL 83 Oferta pública. OPO 2017
03/05/2017 DOGC 7361 Oferta pública. OPO 2017.
16/052017 BOPL 93 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
19/05/2017 BOPL 96 Correcció d’eradesAnunci 16/05/2017
19/05/2017 DOGC 7373 Convocatòria
02/06/2017 BOE 131 Convocatòria

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

TARRAGONA: Ajuntament de Reus: Obert termini 8 places Agent Policia Local

oposiciones Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 19/06/2017
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2  (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Altres requisits: Permisos de conduir classe B i classe A
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
20/04/2017 BOPT 76 Bases especifiques. Convocatòria.
12/05/2017 BOPT 91 Correcció d’errades.Anunci 20/04/2017
25/05/2017 DOGC 7377 Anunci de referència
29/05/2017 BOE 127 Convocatòria.

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

 

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 4 places Agent Policia Local

oposiciones policía local

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundària, gradua/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permisos de conduir vehicles de classes A2 i B
Matèries: Cossos de seguretat

 

 

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
11/05/2017 DOGC 7367 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
12/05/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

BARCELONA: Ajuntament de Martorell: Obert termini 5 places Agent Policia Local

oposiciones Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 07-06-2017
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Matèries: Cossos de seguretat
Altres requisitis: Nivell B2 de català / Permisos de conduir de les classes A i B

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
28/10/2016 DOGC 7236 Oferta pública. OPO 2016
30/10/2016 BOPB 0 Oferta pública. OPO 2016
27/03/2017 DOGC 7337 Oferta pública. OPO 2017.
30/03/2017 BOPB 0 Oferta pública. OPO 2017
02/05/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
15/052017 BOE 115 Anunci de referència
18/05/2017 DOGC 7372 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

 

BARCELONA: Ajuntament de Martorell: 5 places Agent Policia Local

oposiciones Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Matèries: Cossos de seguretat
Altres requisitis: Nivell B2 de català / Permisos de conduir de les classes A i B

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
28/10/2016 DOGC 7236 Oferta pública. OPO 2016
30/10/2016 BOPB 0 Oferta pública. OPO 2016
27/03/2017 DOGC 7337 Oferta pública. OPO 2017.
30/03/2017 BOPB 0 Oferta pública. OPO 2017
02/05/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
15/052017 BOE 115 Anunci de referència

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya