BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Obert termini 233 places d’Agent de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds: 02/04/2019
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permís de conduir B i A2
Titulació requerida: títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
11/01/2019 BOPB 0 Oferta pública
15/01/2019 DOGC 7788 Oferta pública. OPO 2018
27/02/2019 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
07/03/2019 BOE 57 Convocatòria
13/03/2019 DOGC 7829 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: 233 places d’Agent de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permisos de conduir B i A2
Titulació requerida: títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
11/01/2019 BOPB 0 Oferta pública
15/01/2019 DOGC 7788 Oferta pública. OPO 2018
27/02/2019 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

BARCELONA: Ajuntament de Sabadell: 32 places d’Agent de la Policia Local

Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC o BOE
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permisos de conduir B i A2
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundaria, graduat/ada escolar, tècnic/a de cicles formatius de grau mitja, tècnic/a auxiliar de formació professional de primer grau o equivalent

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/01/2019 DOGC 7787 Oferta pública. OPO 2018
15/01/2019 BOPB 0 Oferta pública. OPO 2018
21/02/2019 TA 0 Oferta pública. OPO 2019
22/02/2019 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
27/02/2019 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

Prepara`t amb ADAMS Formació

Preparació conjunta de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Policia Local dels diferents municipis de Catalunya.

>> Guàrdia Urbana-Policia Local

BARCELONA: Ajuntament de Badalona: Oferta 32 places d’Agent de la Policia Local

policía local

Termini de presentació de sol·licituds:
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/02/2019 BOPB 0 Oferta pública
27/02/2019 DOGC 7819 Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS Formació

Preparació conjunta de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Policia Local dels diferents municipis de Catalunya.

>> Guàrdia Urbana-Policia Local

BARCELONA: Ajuntament de Vic: Obert termini 2 places d’Agent de la Policia Local

Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 05-06-2018
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Vegeu les bases
Altres requisitis: Nivell B2 de català/ Permisos de conduir B i A2

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
27/07/2017 BOPB 0 Oferta pública 2017
27/07/2017 DOGC 7421 Oferta pública 2017
20/03/2018 BOPB 0 Oferta pública 2018
21/03/2018 DOGC 7583 Oferta pública 2018
24/04/2018 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
08/05/2018 DOGC 7614 Convocatòria
16/05/2018 BOE 119 Convocatòria

Prepara`t amb ADAMS Formació

Preparació conjunta de Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Policia Local dels diferents municipis de Catalunya.

>> Guàrdia Urbana-Policia Local

TARRAGONA: Ajuntament de Reus: 9 places guardia urbana

policía local

Termini de presentació de sol·licituds: 30/04/2018
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat
Altres requisitis: Permisos de conduir A i B

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/12/2017 DOGC 7518 Oferta pública
21/12/2017 BOPT 244 Oferta pública
20/03/2018 BOPT 56 Bases especifiques. Convocatòria
20/03/2018 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria
20/03/2018 TA 0 Bases generals
29/03/2018 DOGC 7589 Convocatòria
09/04/2018 BOE 86 Convocatòria

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

 

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Obert termini 150 places Guàrdia Urbana

Termini de presentació de sol·licituds: 16-04-2018
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Vegeu les bases
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permís de conduir A2 i B
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
09/03/2018 BOPB 0 Oferta pública
12/03/2018 DOGC 7576 Oferta pública
19/03/2018 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/03/2018 DOGC 7586 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/03/2018 BOE 74 Anunci de rerència

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Guàrdia Urbana Barcelona

LLEIDA: Ajuntament de Lleida: Obert termini d’instàncies 2 places Agent de la Guàrdia Urbana

policía local

Termini de presentació de sol·licituds: 03/07/2017
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a FP de primer grau o equivalent o qualsevol altre de nivell sup
Altres requisits: Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B
Matèries: Cossos de seguretat

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
25/05/2017 BOPL 100 Oferta pública
02/06/2017 BOPL 106 Bases específiqes. Convocatòria. Temari
08/06/017 DOGC 7386 Convocatòria
09/06/2017 DOGC 7387 Oferta pública
13/06/2017 BOE 140 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

TARRAGONA: Ajuntament de Reus: Obert termini 8 places Agent Policia Local

Policía Local

Termini de presentació de sol·licituds: 19/06/2017
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2  (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Altres requisits: Permisos de conduir classe B i classe A
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
20/04/2017 BOPT 76 Bases especifiques. Convocatòria.
12/05/2017 BOPT 91 Correcció d’errades.Anunci 20/04/2017
25/05/2017 DOGC 7377 Anunci de referència
29/05/2017 BOE 127 Convocatòria.

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

 

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: 120 places Guàrdia Urbana

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC
Expedient: 1/2017
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permisos de conduir B i A2
Matèries: Cossos de seguretat
Observacions: Oferta pública inicial del 2016 de 92 places / Aquesta convocatòria s’efectua en execució d’allò que disposa l’oferta pública d’ocupació per l’any 2016, l’ampliació de l’oferta pública del 2016 i l’oferta pública parcial del 2017

 Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/09/2016 DOGC 7205 Oferta pública
23/12/2016 DOGC 7273 Temari
18/01/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
25/01/2017 BOE 21 Convocatòria

Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Guàrdia Urbana Barcelona