BARCELONA: Ayuntamiento de Palafolls: Ingeniero

En el BOE de 12 de junio de 2019 se publica la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

GIRONA: Diputació de Girona: oferta pública ocupació 2019

oposiciones

En el DOGC de 14 de febrer de 2019 es publica anunci sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupación de la Diputació de Girona.

Funcionaris de carrera:

 • 1 plaça Enginyer informàtic-TAE
 • 1 plaça Tècnic grau mig-medi ambient-TAE
 • 1 plaça Tècnic d’empresa/prom. Econ.
 • 1 plaça Tècnic de participació ciutadana
 • 1 plaça Tècni en matèria d’habitatge
 • 2 places Enginyer tècnic forestal-TAE
 • 1 plaça Enginyer tècnic-TAE
 • 1 plaça Arquitecte tècnic- TAE
 • 1 plaça Tècnic grau mig-serveis econ.-TAE
 • 1 plaça Assessor linguïstic
 • 1 plaça Tècnic disseny web
 • 1 plaça Tècnic Auxiliar d’Arxiu
 • 1 plaça Administratiu d’Adm. General
 • 14 places Auxiliar d’Adm. General
 • 5 places Netejador/a
 • 2 places Enginyer informàtic-TAE
 • 1 plaça Tècnic arxiu-TAE
 • 1 plaça Operador
 • 1 plaça Tècnic grau mig-serveis econ.-TAE
 • 1 plaça Arquitecte tècnic-TAE

Personal laboral:

 • 3 places AODL
 • 1 plaça Sobreestant
 • 1 plaça Delineant
 • 1 plaça Conductor Parc Mobil
 • 4 places Peó de Carreteres
 • 1 plaça Peó de Monuments

 

GIRONA: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro: 1 plaça Enginyer

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria, llicenciat en Enginyeria o titulació equivalent
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament d’Òdena: Obert termini 1 plaça Enginyer

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 06/11/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
10/04/2018 Oferta pública
16/04/2018 Oferta pública
17/04/2018 Oferta pública
17/09/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
17/09/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
25/09/2018 Convocatòria
15/10/2018 Modificació
Apartat 3r
17/10/2018 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

TARRAGONA: Diputació de Tarragona: 1 plaça d’Enginyer tècnic d’obres públiques

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 14/05/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Títol en Enginyeria tècnica d’obres públiques o de grau corresponent
Altres requisitis: Nivell C1 de català / Permís de conduir B

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
19/05/2015 BOPT 115 Oferta pública
26/05/2015 DOGC 6879 Oferta pública
04/04/2018 BOPT 65 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
16/04/2018 DOGC 7599 Convocatòria
24/04/2018 BOE 99 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Malgrat de Mar: 1 plaça Enginyer

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria, llicenciat en Enginyeria o titulació equivalent
Matèries: Enginyeria sense especificar
Altres requisitis: Nivell C1 de català

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
30/05/2017 BOPB 0 Oferta pública
02/06/2017 DOGC 7383 Oferta pública.
08/08/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria
16/10/2017 BOE 249 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones