BARCELONA: Ayuntamiento de Palafolls: Ingeniero

En el BOE de 12 de junio de 2019 se publica la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

GIRONA: Diputació de Girona: oferta pública ocupació 2019

En el DOGC de 14 de febrer de 2019 es publica anunci sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupación de la Diputació de Girona.

Funcionaris de carrera:

 • 1 plaça Enginyer informàtic-TAE
 • 1 plaça Tècnic grau mig-medi ambient-TAE
 • 1 plaça Tècnic d’empresa/prom. Econ.
 • 1 plaça Tècnic de participació ciutadana
 • 1 plaça Tècni en matèria d’habitatge
 • 2 places Enginyer tècnic forestal-TAE
 • 1 plaça Enginyer tècnic-TAE
 • 1 plaça Arquitecte tècnic- TAE
 • 1 plaça Tècnic grau mig-serveis econ.-TAE
 • 1 plaça Assessor linguïstic
 • 1 plaça Tècnic disseny web
 • 1 plaça Tècnic Auxiliar d’Arxiu
 • 1 plaça Administratiu d’Adm. General
 • 14 places Auxiliar d’Adm. General
 • 5 places Netejador/a
 • 2 places Enginyer informàtic-TAE
 • 1 plaça Tècnic arxiu-TAE
 • 1 plaça Operador
 • 1 plaça Tècnic grau mig-serveis econ.-TAE
 • 1 plaça Arquitecte tècnic-TAE

Personal laboral:

 • 3 places AODL
 • 1 plaça Sobreestant
 • 1 plaça Delineant
 • 1 plaça Conductor Parc Mobil
 • 4 places Peó de Carreteres
 • 1 plaça Peó de Monuments

 

GIRONA: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro: 1 plaça Enginyer

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria, llicenciat en Enginyeria o titulació equivalent
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
Oferta pública
Oferta pública
Bases específiques. Convocatòria. Temari
Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament d’Òdena: Obert termini 1 plaça Enginyer

Termini de presentació de sol·licituds: 06/11/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data de publicació Descripció
10/04/2018 Oferta pública
16/04/2018 Oferta pública
17/04/2018 Oferta pública
17/09/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
17/09/2018 Bases específiques. Convocatòria. Temari
25/09/2018 Convocatòria
15/10/2018 Modificació
Apartat 3r
17/10/2018 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

TARRAGONA: Diputació de Tarragona: 1 plaça d’Enginyer tècnic d’obres públiques

Termini de presentació de sol·licituds: 14/05/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Títol en Enginyeria tècnica d’obres públiques o de grau corresponent
Altres requisitis: Nivell C1 de català / Permís de conduir B

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
19/05/2015 BOPT 115 Oferta pública
26/05/2015 DOGC 6879 Oferta pública
04/04/2018 BOPT 65 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
16/04/2018 DOGC 7599 Convocatòria
24/04/2018 BOE 99 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Malgrat de Mar: 1 plaça Enginyer

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria, llicenciat en Enginyeria o titulació equivalent
Matèries: Enginyeria sense especificar
Altres requisitis: Nivell C1 de català

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
30/05/2017 BOPB 0 Oferta pública
02/06/2017 DOGC 7383 Oferta pública.
08/08/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria
16/10/2017 BOE 249 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones