SANTA CRUZ DE TENERIFE: Cabildo Insular de Tenerife: Abierto plazo instancias músico-instrumentista de violonchelo

oposiciones

En el BOE de 11 de mayo de 2018 se publica la convocatoria de 1 plaza músico-instrumentista de violonchelo con la categoría de solista.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 31 de mayo de 2018.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna: Abierto plazo instancias Policía Local

oposiciones Policía Local

En el BOE de 11 de mayo de 2018 se publica la convocatoria de 1 plaza de plaza de Policía Local.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 31 de mayo de 2018.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

ASTURIAS: Ayuntamiento de Llanes: Abierto plazo instancias Policía Local

oposiciones policía local

En el BOE de 11 de mayo de 2018 se publica la convocatoria de 5 plazas de Agente de Policía Local.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 31 de mayo de 2018.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

VALENCIA: Ayuntamiento de Valencia, Palacio de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia: Abierto plazo instancias profesor orquesta

oposiciones

En el BOE de 10 de mayo de 2018 se publica la convocatoria de 1 plaza de Profesor de Orquesta, instrumento Violín.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 7 de junio de 2018.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

LLEIDA: Ajuntament de Balaguer: Obert termini 1 plaça d’Economista

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 30/05/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Llicenciatura o grau en ciències econòmiques o economia, administració i direcció d’empreses
Altres requisitis: Nivell C1 de català

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
27/12/2017 BOPL 246 Oferta pública
28/12/2017 DOGC 7524 Oferta pública
13/04/2018 BOPL 672 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
24/04/2018 TA 0 Correcció d’errades. Anunci 13/04/2018
24/04/2018 DOGC 7605 Convocatòria
25/04/2018 BOPL 80 Correcció d’errades. Anunci 13/04/2018
30/04/2018 DOGC 7609 Correcció d’errades. Anunci 13/04/2018
10/05/2018 BOE 114 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

 

GIRONA: Ajuntament de Figueres: Obert termini 1 plaça de Tècnic de gestió d’administració general

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 29/05/2018
Sistema de selecció: Concurs Oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Tenir tres anys cursats de la llicenciatura en Dret, Econòmiques, Sociologia o Ciències Polítiques; o Diplomatura en Ciències Empresarials qualsevol altra titulació equivalent
Altres requisitis: Nivell C de català

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
03/04/2018 BOPG 64 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/04/2018 BOPG 81 Correcció d’errades. Anunci 03/04/2018
09/05/2018 DOGC 7615 Convocatòria
10/05/2018 BOE 114 Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones