ANDALUCÍA: Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), 1 plaza de Administrativo-Recaudación

oposiciones

Resolución de 5 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza. Una plaza de Administrativo-Recaudación, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Para más información sobre Oposiciones visita www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), 4 plazas de Policía Local

oposiciones policía local

Anuncio de 10 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Osuna, sobre Decreto de aprobación de la Oferta de Empleo Público 2017. (PP. 1330/2017)

DENOMINACIÓN NÚM. PLAZAS ESCALA SUBESCALA
SUBINSPECTOR POLICÍA 1 ADMÓN. ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES. POLICÍA. (ESCALA EJECUTIVA LEY 13/2001)
POLICÍA LOCAL 3 ADMÓN. ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES. POLICÍA (ESCALA BÁSICA LEY 13/2001)

Para más información sobre Oposiciones visita www.adams.es/oposiciones

HUELVA: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado: Abierto plazo instancias Policia Local

oposiciones policía local

En el BOE de 26 de mayo de 2017 se publica convocatoria de 2 plazas de Policía Local, mediante acceso libre (se publica en el BOE de 3 de junio de 2017 corrección de errores).

Solicitudes hasta el día 23 de junio de 2017.

Para más información sobre oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 4 places Agent Policia Local

oposiciones policía local

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2 (anterior Grup D)
Titulació requerida: Graduat/ada en educació secundària, gradua/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a FP de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permisos de conduir vehicles de classes A2 i B
Matèries: Cossos de seguretat

 

 

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
11/05/2017 DOGC 7367 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
12/05/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 Prepara`t amb ADAMS Formació

>> Policia Local Catalunya

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 1 plaça Tècnic mitjà recursos humans

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Diplomatura o grau en Dret, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Graduat Social o qualsevol altra equiparada com a equivalent
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Ciències polítiques, Dret, Recursos humans

 

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
21/04/2017 DOGC 7354 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
24/04/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 1 plaça Tècnic mitjà de serveis

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o equivalents
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració especial sense especificar

 

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
21/04/2017 DOGC 7354 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
24/04/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 1 plaça Arxiver

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A1 (anterior Grup A)
Titulació requerida: Vegeu bases
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Arxius

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
21/04/2017 DOGC 7354 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
24/04/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 1 plaça Tècnic mitjà de gestió

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Grau, diplomat/ada o equivalent o superior
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració general

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
02/05/2017 DOGC 7360 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
04/05/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de les Franqueses del Vallès: Obert termini d’instàncies 1 plaça Administratiu

oposiciones

Termini de presentació de sol·licituds: 15/06/2017
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup C1 (anterior Grup C)
Titulació requerida: Batxillerat, FP II o equivalent
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració general

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/03/2017 DOGC 7330 Oferta pública
02/05/2017 DOGC 7360 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
04/05/2017 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
26/05/2017 BOE 125 Convocatòria

 

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones