LLEIDA: Ajuntament d’Alcarràs: Obert termini d’instàncies 2 places d’Agent de la Policia Local

2 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20131217O1

Termini de presentació de sol·licituds: 16/06/2014
Expedient: OP1/2014
Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B de català / Permisos de conduir A, B i BTP
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

17/12/2013          BOPLL 232        Oferta pública .

19/12/2013         DOGC 6525        Oferta pública

24/04/2014         BOPLL 78        Bases especifiques. Convocatòria. Temari

25/04/2014         DOGC 6610        Bases especifiques. Convocatòria. Temari

20/05/2014         DOGC 6626        Convocatòria.

23/05/2014         BOE 125        Convocatòria.

27/05/2014         DOGC 6631       Convocatòria.

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

BARCELONA: Ajuntament del Masnou: Obert termini d’instàncies 1 plaça d’Agent de la Policia Local

1 plaça d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20131218O1

Termini de presentació de sol·licituds: 16/06/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B de català / Permisos de conduir A, B i BTP
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

18/12/2013          DOGC 6524        Oferta pública .

14/03/2014         BOPB 0        Bases especifiques. Convocatòria. Temari

05/04/2014         BOE 83        Convocatòria.

09/05/2014         BOPB 0        Bases especifiques.

26/05/2014         DOGC 6630        Convocatòria.

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

LLEIDA: Ajuntament de Cervera: Policia Local

1 plaça d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140110O1

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B de català / Permisos de conduir A2, B i BTP
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

10/01/2014          BOPLL 6       Oferta pública.

13/01/2014         DOGC 6538       Oferta pública

06/05/2014          BOPLL 85       Bases especifiques. Convocatòria. Temari

23/05/2014         DOGC 6629       Convocatòria.

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

BARCELONA: Ajuntament de Badalona: Oferta d’ocupació pública 2014-Policia local

6 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140522O10

Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

22/05/2014         DOGC 6628        Oferta pública

09/07/2014         DOGC 6660       Correcció d’errades

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

ALICANTE: Ayuntamiento de Cocentaina: oferta de empleo público 2014

Se publica en el DOCV de 28 de mayo de 2014, oferta de empleo público 2014. Se oferta:

  • 1 plaza de Agente de Policía Local

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

ASTURIAS: Ayuntamiento de Navia: Oferta de empleo público 2014

Se publica en el BOPA de 28 de mayo de 2014, anuncio de la aprobación de la oferta de empleo público para el año 2014. La plaza ofertada es:

  • 1 plaza de Administrativo de Intervención

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Convocadas 4 plazas de Operario Personal de Oficios y 1 plaza de Operario Limpiador del Ayuntamiento de Granada

Resolución de 9 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 68, de 10 de abril de 2014, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 69, de 9 de abril de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Cuatro plazas de Operario Personal de Oficios, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Operario Limpiador, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5474.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

 

 

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para 3 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Martos (Jaén)

Edicto de 19 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Martos, de Bases para la provisión de

plazas de Policía Local.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/98/BOJA14-098-00013-8659-01_00048260.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para 5 plazas de Técnico Administración General de la Diputación Provincial de Cádiz

Anuncio de 5 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de Cádiz, de Bases para la provisión

de plazas vacantes en la plantilla.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/98/BOJA14-098-00006-8637-01_00048239.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

MADRID: Ayuntamiento de Humanes de Madrid: 1 plaza de Arquitecto Superior

Se publica en el BOCM de 26 de mayo de 2014 que han de regir para la provisión en propiedad de 1 plaza de arquitecto superior del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, incluida en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, escala Administración Especial, subescala Técnica Superior, grupo A, subgrupo A1.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones