BARCELONA: Ajuntament del Prat de Llobregat: Obert termini d’instàncies 11 places d’Agent de Policia Local

S’ha publicat en el DOGC de 14 d’abril de 2014 la convocatòria i bases per cobrir 11 places d’Agent de la Policia Local de l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis especials, classe Policia Local, corresponent al grup de classificació C, subgrupo C2, de l’oferta pública d’ocupació dels anys 2013 i 2014.

Instàncies fins al 5 de maig de 2014

Prepara’t amb ADAMS

A Adams t’oferim un curs genèric per a Policia Local, basat en la comparació dels programes de les poblacions més importants de Catalunya i que t’ajudarà a encarar els diferents processos selectius

Aprofita l’esforç i multiplica les teves possibilitats!

Classes presencials

Les classes t’ajudaran a portar un ritme de preparació, orientant-te i donant-te suport perquè la preparació de les proves et resulti més assequible i eficient.

-Preparació de temari i psicotècnics

-Professorat especialitzat

-Material propi

-Amb entrenament en exercicis tipus test

-Servei de recolzament: tutories i tècniques d’estudi

-Accés al Campus Virtual per completar la preparació

Més informació 902 333 543

Curs on-line

Si no pots assistir a classes presencials, t’apropem la formació a casa teva. Amb el curs online tindràs tota la informació disponible les 24 hores.

https://www.adams.es/oposiciones/cuerpos-seguridad/policia-local-catalunya/9325#tab6

Textos

Policia Local de Corporacions Locals de Catalunya

https://www.adams.es/coleccion-libros/oposiciones/policies-corporacions-locals-catalunya/7363