ANDALUCÍA: Publicadas las bases para 2 plazas de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Cádiz

Anuncio de 17 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Cádiz, de Bases para la selección de

plazas de Técnico de Administración General.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/60/BOJA14-060-00008-5025-01_00044691.pdf

Para más informaicón de oposiciones: www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para 3 plazas de Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz

Anuncio de 17 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Cádiz, de bases para la selección de

plazas de Oficial de la Policía Local.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/60/BOJA14-060-00009-5024-01_00044690.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Corbera de Llobregat: Oferta Pública d’Ocupació 2014-Policia local

1 plaça d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140328O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

28/03/2014         DOGC 6592        Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para 10 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz

Anuncio de 17 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Cádiz, de bases para la selección de plazas de Policía Local.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/60/BOJA14-060-00018-5023-01_00044689.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Convocada 4 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)

Resolución de 13 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núm. 166, de 30/08/2013, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 164, de 22/08/2013, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

– 4 plazas de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta el día 23 de abril de 2014).

La resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», así como en el tablón de anuncios y en la sede electrónica «https://www.aytolucena.es» de este Ayuntamiento. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la sede electrónica «https://www.aytolucena.es» de este Ayuntamiento.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3337.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Agent de la Guàrdia Urbana: Publicada llista provisional d’admeses i excloses

Es publica a la web de l’Ajuntament de Barcelona la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a l’accés a 100 places d’ Agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. El termini d’subsanació d’errors finalitza el dia 8 d’abril de 2014.

>> Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es

És convenient aprofitar el temps fins a l’examen i fer un últim esforç per aconseguir superar el procés.

 

Prepara’t amb ADAMS

Classes presencials

Treballaràs les següents àrees: cultura, coneixement de la ciutat, actualitat, psicotècnics, entrevista i proves físiques.

T’ensenyarem formes d’agilitzar la resolució de psicotècnics. T’entrenarem per resoldre les diferents tipus de proves. Realitzaràs simulacres d’examen.

Amb professors experts i especialitzats en la preparació de les diferents proves i àmplia experiència docent.

Amb serveis complementaris online i realització de videoconferències sobre actualitat.

Et preparem íntegrament les proves físiques.

Curs Online

Si no pot assistir a classes, té la possibilitat de preparar-se amb el nostre curs online de Cossos de Seguretat de Catalunya (genèric), que permet presentar-se per a qualsevol Ajuntament o Corporació Local de Catalunya i en concret a l’Ajuntament de Barcelona (inclou el seu temari específic) i Mossos d’Esquadra.

Llibres

Disposem de:

–        Temari i Qüestionaris Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

–        Qüestionaris Psicotècnics

>> Guàrdia Urbana