GIRONA: Ajuntament de Port de la Selva: Obert termini d’instàncies Vigilant municipal

3 places de Vigilant municipal

  • Identificador: 20140218O5

Termini de presentació de sol·licituds: 15/04/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Permisos de conduir A, B i BTP
Matèries: Vigilància

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

18/02/2014         BOPG 33        Oferta pública

05/03/2014         DOGC 6575        Anunci de referència

20/03/2014         BOPG 55        Bases específiques. Convocatòria. Temari

26/03/2014         DOGC 6590        Convocatòria.  15/04/2014

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Montcada i Reixac: Oferta Pública d’Ocupació 2014-Policia local

4 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140327O3

Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

27/03/2014         DOGC 6591        Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

BARCELONA: Ajuntament de Martorell: Oferta Pública d’Ocupació 2014-Policia local

4 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140327O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

27/03/2014         DOGC 6591        Oferta pública

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

GIRONA: Ajuntament d’Hostalric: Obert termini d’instàncies Policia Local

2 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140314O7

Termini de presentació de sol·licituds: 16/04/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B de català / Permisos de conduir A2, B i BTP
Matèries: Cossos de seguretat
Web de l’ens convocant: https://www.hostalric.cat/ca/ajuntament/pagina/287

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

14/03/2014         TA 0        Bases generals i especifiques. Temari

26/03/2014         BOPG 59        Bases específiques. Convocatòria. Temari

26/03/2014         BOPG 59        Oferta pública

27/03/2014         DOGC 6591        Bases específiques. Convocatòria. Temari  16/04/2014

EXTREMADURA: Publicada la Oferta de Empleo del Consejo Consultivo de Extremadura

ACUERDO de 13 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo Consultivo de

Extremadura, sobre aprobación de su Oferta de Empleo Público para

2014.

2 plazas del Cuerpo de Letrados

https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/600o/14AC0002.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para 2 plazas de Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Almería

Anuncio de 12 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Almería, de bases para la provisión de plazas de Oficial de Policía Local.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/57/BOJA14-057-00007-4661-01_00044598.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para una plaza de Jardinero del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

Anuncio de 21 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Bornos, de bases para la provisión de

plaza de Jardinero/a.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/59/BOJA14-059-00005-5093-01_00044805.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Convocada una plaza de Técnico Contable del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva)

Resolución de 18 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 52, de 18 de marzo de 2014, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 52, de 18 de marzo de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico Contable, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia» y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/26/pdfs/BOE-A-2014-3272.pdf

Para más información de oposiciones: www.adams.es/oposiciones