TARRAGONA: Diputació de Tarragona: Obert termini d’instàncies d’Oficial primera

  • Identificador: 20100505O16

Termini de presentació de sol·licituds: 10/04/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal laboral
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permís de conduir classe B
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

05/05/2010         BOPT 102        Oferta pública

11/05/2010         DOGC 5626        Oferta pública

14/03/2014         BOPT 61        Bases especifiques. Convocatòria. Temari

21/03/2014         DOGC 6587        Convocatòria     10/04/2014

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.es/oposiciones

BARCELONA: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Oferta Pública d’Ocupació 2014-Policia local

5 places d’Agent de la Policia Local

  • Identificador: 20140319O1

Sistema de selecció: Oposició
Tipus de personal: Personal funcionari
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

19/03/2014         DOGC 6585        Oferta pública.

Prepara`t amb ADAMS

>> Policia Local Catalunya

MELILLA: Ciudad Autónoma de Melilla: Oferta de Empleo Público 2014

Se publica en el BOME de 21 de marzo de 2014, la Oferta de Empleo Público 2014.

Se ofertan 53 plazas, 10 de ellas por turno libre y las restantes por promoción interna y promoción horizontal.

Las plazas de turno libre son para funcionarios de carrera:

  • 10 plazas de Policía Local (C1)

Para más información sobre Oposiciones, visita www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para una plaza de Auxiliar Informática del Ayuntamiento de El Ejido (Almería)

Anuncio de 7 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para la provisión de

una plaza de Auxiliar Informática.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/52/BOJA14-052-00005-4350-01_00044088.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para una plaza de Técnico Contable, promoción interna, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva)

Anuncio de 11 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, de bases que

han de regir la convocatoria para la cobertura mediante el procedimiento de promoción interna de una

plaza de Técnico/a Contable.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/52/BOJA14-052-00007-4358-01_00044095.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Publicadas las bases para varias plazas del Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva)

Anuncio de 26 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Valverde del Camino, de bases para la

provisión de plazas de funcionarios.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/55/BOJA14-055-00011-4639-01_00044363.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones

ANDALUCÍA: Convocadas varias plazas para el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva)

Resolución de 7 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 239, de 16 de diciembre de 2013 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 9, de 15 de enero de 2014, con corrección de errores en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 44, de 6 de marzo de 2014, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 29, de 12 de febrero de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir, en el marco de un proceso de funcionarización, por promoción interna mediante el sistema concurso-oposición, la convocatoria para proveer:

Número: 1. Denominación de la plaza: Técnico de Cultura. Escala de Administración General, subescala Gestión.

Número: 1. Denominación de la plaza: Técnico de Relaciones Laborales. Escala de Administración General, subescala Gestión.

Número: 1. Denominación de la plaza: Técnico de Desarrollo Local. Escala de Administración General, subescala Gestión.

Número: 1. Denominación de la plaza: Gerente del Patronato Municipal de Deportes. Escala de Administración General, subescala Gestión.

Número: 1. Denominación de la plaza: Administrativo. Escala de Administración General, subescala Administrativa.

Número: 5. Denominación de la plaza: Auxiliar. Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/18/pdfs/BOE-A-2014-2893.pdf

Para más información de oposiciones www.adams.es/oposiciones