TARRAGONA: Ajuntament de Secuita: Obert termini d’instàncies 1 plaça de Mestre d’educació infantil

  • Núm. referència: 20140224O6

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

24/02/2014        BOPT 45    Oferta pública

25/02/2014        DOGC 6569    Oferta pública

25/02/2014        BOPT 46    Bases especifiques. Convocatòria. Temari

26/02/2014        DOGC 6570    Convocatòria   18/03/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí