TARRAGONA: Ajuntament de Secuita: Obert termini d’instàncies 1 plaça d’Operari de serveis diversos

  • Núm. referència: 20140224O4

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Permís de conduir classe B /Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

24/02/2014        BOPT 45    Oferta pública

25/02/2014        BOPT 46    Bases especifiques. Convocatòria

25/02/2014        DOGC 6569    Oferta pública

26/02/2014        DOGC 6570    Convocatòria   18/03/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí