Publicada a Oferta de Emprego Público para o Concello de Baiona (Pontevedra)

CONCELLO DE BAIONA

_______________________________________________________________________

ANUNCIO DA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO CORRESPONDENTE AO ANO 2011

_______________________________________________________________________________________________________________

Por Resolución da Alcaldía do 9 de marzo de 2012 apróbase a oferta pública de emprego correspondente ao ano 2011, que é a seguinte:

Funcionario de carreira:

Denominación Grupo Nº Vacantes
Técnico de Administración Xeral A1

1

 

Persoal laboral fixo:

Denominación Grupo Nº Vacantes
Operario de servizos varios-Conductor Agrupacións profesionais

1