Publicada a Oferta de Emprego Público para o Concello de Narón ( A Coruña)

CONCELLO DE NARÓN

________________________________________________________________________

ANUNCIO DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012

_________________________________________________________________________________________________________________

Denominación Nº de Vacantes
Conserxe 5
Administrativo 6
Encargado seguridade e saúde laboral 1
Oficial Electricista 1
Oficial mantemento S. Eléctrico 1
Oficial mantemento 2
Operario medio natural 1

 As prazas corresponden á promoción interna e están incluídas no acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do Concello.