ESPARREGUERA_Bases generals reguladores dels processos selectius per a l’acces de personal funcionari interi i/o personal laboral temporal, aixi com de la constitucio i funcionament de les borses de treball a l’Ajuntament d’Esparreguera i als seus organismes autonoms

Bases generals reguladores dels processos selectius per a l’acces de personal funcionari interi i/o personal laboral temporal, aixi com de la constitucio i funcionament de les borses de treball a l’Ajuntament d’Esparreguera i als seus organismes autonoms