UNIVERSITAT DE BARCELONA: Borsa de treball d’Auxiliar Administratiu

oposiciones

Convocatòria per ampliar la borsa de treball de personal funcionari interí de l’escala d’auxiliars administratius (subgrup C2) de la Universitat de Barcelona.

>> Fitxa descriptiva

>> Temari

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 7 al 21 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Iniciem grup de preparació en classes presencials al nostre Centre de Barcelona

Auxiliar Administratiu/va Universitat de Barcelona

Data inicio: 18-01-2020

Horari: Dissabtes, de 09:00 a 14:00 hores

En aquest grup s’explicaran els 8 temes que consta la convocatòria de la borsa de treball i es continuarà amb la resta de temes, de manera que prepararem per a aquesta borsa i per a l’oposició (pendent de convocar).

>> Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona

 

 

UNIVESITAT DE BARCELONA: 1 Técnico Especialista de Laboratorio (temporal)

oposiciones

Se publica en la web de la Universidad de Barcelona el anuncio de contrato temporal de 1 Técnico/a Especialista de Laboratorio.

Solicitudes hasta el día 8 de noviembre de 2016.

Más información aquí

UNIVESITAT DE BARCELONA: varias categorías (contrato de relevo)

oposiciones

En la web de la Universidad de Barcelona se publican anuncios de contrato de relevo por jubiliación parcial:

Solicitudes hasta el día 9 de noviembre de 2016.

Mas información aquí

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Tècnic/a de Informàtica i Comunicacions

Es publica a la web de la Universitat Politècnica de Catalunya, resolució per la qual es fa pública una convocatoria de selección de personal laboral temporal amb contracte de relleu per cobrir una jubilació parcial (Tècnic/a de Informàtica i Comunicacions per a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. Codi 230-68).

Sol·licituds fins al dia 03/11/2015.

Mès informació

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Tècnic/a de Taller i Laboratori (relleu)

Es publica a la web de la Universitat Politècnica de Catalunya, resolució per la qual es fa pública una convocatoria de selección de personal laboral temporal amb contracte de relleu per cobrir una jubilació parcial (Tècnic/a de Taller i Laboratori per al Departament d’Enginyeria Elèctrica. Codi709-12).

Sol·licituds fins al dia 13/10/2015.

Mès informació

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: Tècnic/a Especialista de Laboratori

Es publica a la web de la Universitat Autònoma de Barcelona, resolució per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, de 1 tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral gurp 3) amb destinació al Departament de Prehistòria de l’Administració de Centres de Lletres i de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Ref. 2015G3T01)

Sol·licituds fins al dia 13/10/2015.

Sol·licitud de participació

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Tècnic de Gestió (relleu)

Es publica a la web de la Universitat Politècnica de Catalunya, resolució per la qual es fa pública una convocatoria de selección de personal laboral temporal amb contracte de relleu per cobrir una jubilació parcial (Tècnic/a per a l’àrea de Serveis Jurídics. Codi 063-01).

Sol·licituds fins al dia 17/09/2015.

Mès informació

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: Tècnic/a superior (anàlisis estructures)

Es publica a la web de la Universitat Autònoma de Barcelona, resolució per la qual es convoca procès selectiu per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a superior (personal laboral grup 1) per la Unitat d’Anàlisi d’Estructures de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona (Ref. 2015G1T05)

Sol·licituds fins al dia 22/09/2015.

Sol·licitud de participació

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: 3 gestors/res i 1 auxiliar administratiu/iva (interins)

Es publica a la web de la Universitat Autònoma de Barcelona, resolució per la qual es convoca procès selectiu per a nomenar interinament 3 técnics/ques gestors/es d’orientació (escala de gestió-subgrup A2) i 1 Auxiliar Administratiu/iva de suport (subgrup C2) de la Universitat Autònoma de Barcelona (Ref. 2015FI-SP01)

Sol·licituds fins al dia 31/07/2015.

Sol·licitud de participació

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions

Es publica a la web de la Universitat Politècnica de Catalunya, resolució per la qual es fa pública una convocatoria de selección de personal laboral temporal amb contracte de relleu per cobrir una jubilació parcial (Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions per a l’Àrea de Personal i Organització. Codi 053-10).

Sol·licituds fins al dia 19/06/2015.

Mès informació