UNIVERSITAT DE BARCELONA: Borsa de treball d’Auxiliar Administratiu

oposiciones

Convocatòria per ampliar la borsa de treball de personal funcionari interí de l’escala d’auxiliars administratius (subgrup C2) de la Universitat de Barcelona.

>> Fitxa descriptiva

>> Temari

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 7 al 21 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Prepara’t amb ADAMS Formació

Iniciem grup de preparació en classes presencials al nostre Centre de Barcelona

Auxiliar Administratiu/va Universitat de Barcelona

Data inicio: 18-01-2020

Horari: Dissabtes, de 09:00 a 14:00 hores

En aquest grup s’explicaran els 8 temes que consta la convocatòria de la borsa de treball i es continuarà amb la resta de temes, de manera que prepararem per a aquesta borsa i per a l’oposició (pendent de convocar).

>> Auxiliars Administratius Universitat de Barcelona