BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Borses de treball de Tècnic Superior Arxivística i Gestor administració general

oposiciones

El DOGC de 3 de gener de 2017 es publica l’aprovació de les bases específiques que han de regir les convocatòries del procés selectiu per a l’ampliació de les següents borses:

El procés constarà d’una única fase selectiva que estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori:

  • Tests aptitudinals
  • Coneixements de llengua catalana
  • Coneixements de llengua castellana
  • Valoració de les competències professionals

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Borsa de Treball Gestor-ora Administració General Ajuntament de Barcelona

>> Borsa de Treball Tècnic-a Superior en Arxivística Ajuntament de Barcelona