BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Borses de treball de Tècnic Mitjà

Es publica en el DOGC de 24 de maig de 2016, anuncis sobre aprovació de les bases específiques que han de regir les convocatòries del procés selectiu per a l’ampliació de les següents borses de l’Ajuntament de Barcelona:

El procés constarà d’una única fase selectiva que estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori:

  • Tests aptitudinals
  • Coneixements de llengua catalana
  • Coneixements de llengua castellana
  • Valoració de les competències professionals

Instàncies fins al 13 de juny de 2016

Prepara’t amb ADAMS Formació

>> Borsa de Treball de Tècnic Superior-Mitjà Ajuntament de Barcelona. Preparació Comú