BARCELONA: Ajuntament del Prat de Llobregat: Borsa de Conserge

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Inclou borsa de treball
Altres requisits: Nivell B2 de català
Matèries: Consergeria. Subaltern

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/02/2016 DOGC 7063 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

 

BARCELONA: Ajuntament de Barberà del Vallès: Borsa Suport administratiu

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Administració general

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/02/2016 DOGC 7063 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

 

 

BARCELONA: Ajuntament de Barberà del Vallès: Borsa Auxiliar de ràdio municipal

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Administració especial sense especificar / Imatge i so

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/02/2016 DOGC 7063 Bases especifiques. Convocatòria. Temari

 

 

CASTILLA Y LEÓN: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: Asistentes Sociales (interino)

Se publica en el BOCYL de 22 de febrero de 2016, resolución de 18 de febrero de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir vacantes de Técnico Medio adscritas al Cuerpo Técnico Diplomado Especialista (Asistentes Sociales), dependientes de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, y Zamora, mediante nombramiento de personal interino.

Solicitudes hasta el día 27 de febrero de 2016.

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Palma de Mallorca: Bolsa de Técnicos de grado medio jurídico administrativo

Se publica en el BOIB de 20 de febrero de 2016, las bases generales para la convocatoria de una bolsa de trabajo de la subescala, clase o categoría de técnicos de grado medio jurídico administrativo para cubrir las plazas vacantes o sustituciones en la plantilla de personal de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365.

Solicitudes hasta el día 4 de marzo de 2016.