BARCELONA: Ajuntament d’Abrera: Tècnic de cultura (temporal)

Termini de presentació de sol·licituds: 15/02/2016
Expedient: 2016/01
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Sense especificar a l’anunci
Altres requisits: Nivell C de català / Permís de conduir B
Matèries: Cultura
Web de l’ens convocant: https://www.ajuntamentabrera.cat/oposicions/amplia_interinatge.asp?id=161

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
25/01/2016 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
25/01/2016 BOPB 0 Convocatòria
08/02/2016 DOGC 7054 Convocatòria

 

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Palma de Mallorca: Arquitecto (interino)

Se publica en el BOIB de 6 de febrero de 2016, bases que regirán el concurso de méritos para cubrir, con contrato de interinidad, 1 plaza de Arquitecto del Patronat Municipal de l’Habitatge i de Rehabilitació de Barris, actualmente vacante por razón de la excedencia forzosa con reserva de pueto de trabajo para ocupar cargó público el Arquitecto titular, así  como también para constituir un Bolsín para la cobertura temporal de plazas vacantes o para contratación para servicios determinados.

Solicitudes hasta el día 16 de febrero de 2016.