BARCELONA: Ajuntament de Sabadell: Tècnic superior economia (interí)

1 plaça de Tècnic superior d’economia adscrit a l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals

Termini de presentació de sol·licituds: 29/09/2015
Expedient: PA1-5-15
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Títol de llicenciat en Economia, en Administració i Direcció d’Empreses, en Ciències Actuarials i Financeres, o titulació equivalent, o títol de grau corresponent
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Comerç. Empresa / Economia

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
10/08/2015 BOPB 0 Bases especifiques Convocatòria.
09/09/2015 DOGC 6953 Convocatòria