BARCELONA: Ajuntament de Cabrera de Mar: Borsa de treball de Jurista

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Dret
Web de l’ens convocant: https://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/09/2015 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria
29/09/2015 DOGC 6965 Bases especifiques. Convocatòria

 

ILLES BALEARS: Ayuntamiento de Pollença: Bolsa de Técnicos de Administración General

Se publica en el BOIB de 29 de septiembre de 2015, las bases específicas para una bolsa de Técnicos de Administración General interinos (se publica en el BOIB de 3 de octubre de 2015 corrección de errores materiales).

El plazo de presentación de instancias finaliza el 17 de octubre de 2015.