BARCELONA: Ajuntament de Cabrera de Mar: Borsa de treball de Jurista

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Dret
Web de l’ens convocant: https://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
22/09/2015 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria
29/09/2015 DOGC 6965 Bases especifiques. Convocatòria