BARCELONA: Ajuntament de Sabadell: Borsa de treball Subaltern

Termini de presentació de sol·licituds: 29/09/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Nivell B2 de català
Matèries: Consergeria. Subaltern

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
10/08/2015 BOPB 0 Bases especifiques Convocatòria. Temari
09/09/2015 DOGC 6953 Convocatòria

 

BARCELONA: Ajuntament de Sabadell: Tècnic superior economia (interí)

1 plaça de Tècnic superior d’economia adscrit a l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals

Termini de presentació de sol·licituds: 29/09/2015
Expedient: PA1-5-15
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Títol de llicenciat en Economia, en Administració i Direcció d’Empreses, en Ciències Actuarials i Financeres, o titulació equivalent, o títol de grau corresponent
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Comerç. Empresa / Economia

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
10/08/2015 BOPB 0 Bases especifiques Convocatòria.
09/09/2015 DOGC 6953 Convocatòria

 

GIRONA: Ajuntament de Blanes: 1 Conductor mecànic (interí)

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG
Expedient: 04/15
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B2 de català / Permís de conduir C
Matèries: Conducció
Web de l’ens convocant: https://www.blanes.cat/docweb/rrhh.convocatories

  

Data pub

Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
08/09/2015 TA 0 Bases especifiques Convocatòria.Temari
08/09/2015 DOGC 6952 Convocatòria

 

 

GIRONA: Ajuntament de Blanes: 1 Programador/a Informàtic Nivell 1 (interí)

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG
Expedient: 03/15
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Anàlisi. Programació
Web de l’ens convocant: https://www.blanes.cat/docweb/rrhh.convocatories

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
08/09/2015 TA 0 Bases especifiques Convocatòria.Temari
08/09/2015 DOGC 6952 Convocatòria