LA RIOJA: Ayuntamiento de Alfaro: Trabajador Social (interino)

Se publica en el BOLR de 29 de julio de 2015, las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión como funcionario de 1 plaza de Trabajador Social del Ayuntamiento de Alfaro y creación de una bolsa de empleo.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de agosto de 2015.

ASTURIAS: Ayuntamiento de Castrillón: Bolsa de empleo de Trabajador Social

Se publica en el BOPA de 29 de julio de 2015, convcatoria y bases de selección para la creación de una bolsa de empleo en la categoría de Trabajador/a Social.

Solicitudes hasta el día 18 de agosto de 2015.

CATALUNYA: Justícia: Borsa d’interins

oposiciones

Es publica en el DOGC de 29 de juliol de 2015, resolució per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’estableix de l’1 al 30 de setembre de 2015.

Prepara’t amb ADAMS Formació per aconseguir una plaça en propietat en la propera convocatòria de l’Administració de Justícia:

>> Auxilio judicial

>> Tramitación procesal y administrativa

>> Gestión procesal y administrativa