BARCELONA: Ajuntament d’Artès: Borsa de treball Educador Infantil i Auxiliar educció infantil

Termini de presentació de sol·licituds: 06/08/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil o equivalent
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Educació infantil i llar d’infants
Web de l’ens convocant: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=801090004

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
27/07/2015 BOPB 0 Convocatòria
27/07/2015 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria

 

GIRONA: Ajuntament de Calonge: 1 plaça de Tècnic d’administració general

Termini de presentació de sol·licituds: 12/08/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Graduat en Dret, llicènciat en Dret o equivalent
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració general / Dret

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
01/06/2015 BOPG 104 Bases especifiques. Convocatòria. Temari
28/07/2015 DOGC 6922 Convocatòria

CANTABRIA: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera: Administrativo (interino)

Se publica en el BOC de 28 de julio de 2015, la convocatoria y bases que han de regir la provisión con carácter interino y mediante concurso oposición de 1 plaza de Administrativo adscrito a los servicios municipales de Cultura, Festejos, Turismo y varios y la formación de una bolsa de empleo.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 7 de agosto de 2015.