TARRAGONA: Ajuntament de Mont-roig del Camp: Borsa de treball de Tècnic mitjà gestió comptable

Termini de presentació de sol·licituds: 31/07/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Titulació requerida: Grau mitjà o superior en Ciències Empresarials, Gestió i Administració Pública, ADE o similars
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Comerç. Empresa / Economia

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/07/2015 BOPT 162 Bases especifiques Convocatòria
20/07/2015 DOGC 6916 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament del Catllar: Borsa de treball de Auxiliar Administratiu

Termini de presentació de sol·licituds: 30/07/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell C de català / Nivell intermedi o superior de castellà
Matèries: Administració general

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
14/07/2015 BOPT 162 Bases especifiques Temari
20/07/2015 DOGC 6916 Convocatòria

 

BARCELONA: Ajuntament de Castellar del Vallès: Borsa de treball de Auxiliar Administratiu

Termini de presentació de sol·licituds: 10/09/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Administració general
Web de l’ens convocant: https://seu.castellarvalles.cat

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/07/2015 TA Bases especifiques. Convocatòria. Temari
16/07/2015 BOPB 0 Bases especifiques.
20/07/2015 DOGC 6916 Convocatòria

BARCELONA: Ajuntament de Castellar del Vallès: Borsa de treball de Administratiu

Termini de presentació de sol·licituds: 10/09/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Administració general
Web de l’ens convocant: https://seu.castellarvalles.cat

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
16/07/2015 TA Bases especifiques. Convocatòria. Temari
16/07/2015 BOPB 0 Bases especifiques.
20/07/2015 DOGC 6916 Convocatòria

BARCELONA: Ajuntament de Balsareny: Borsa de treball de Peó de manteniment

Termini de presentació de sol·licituds: 10/08/2015
Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Tipus de personal: Interí o temporal
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Nivell A de català / Permís de conduir B
Matèries: Neteja d’edificis / Obres. Manteniment

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
13/07/2015 BOPB 0 Bases especifiques. Convocatòria
20/07/2015 DOGC 6916 Convocatòria

 

CANARIAS: Cabildo Insular de Gran Canaria: Lista reserva Trabajador Social

Se publica en el BOC de 20 de julio de 2015, convocatoria de selección de personal para generar lista de reserva para interinidades y contrataciones temporales de la categoría de Trabajador/a Social (Subgrupo A2), que se regirá por lo dispuesto en las bases que se  encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios y en la página Web de esta Corporación (www.grancanaria.com), así como en las Bases Generales, publicadas en el Boletín oficial de la Provincia de Las Palmas número 70, de 1 de junio de 2015.

Solicitudes hasta el día 30 de julio de 2015.

VALENCIA: Ayuntamiento de Vilamarxant: Bolsa de empleo de Agente de Policía Local

Se publica en el DOCV de 20 de julio de 2015, convocatoria y bases reguladoras del proceso selectivo para constitución de una bolsa de empleo de agente de policia local. Se publica en el DOCV de 30 de julio de 2015 modificación de las bases (se prorroga el plazo de presentación de instancias).

Solicitudes hasta el día 19 de asosto de 2015.