BARCELONA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat: Borsa treball d’Educador Social

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis
Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Serveis socials
Web de l’ens convocant: https://www.cornella.cat/ca/convocatoriesinterinatge2015.asp

 

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

03/06/2015         BOPB 0      Bases especifiques. Convocatòria.

NAVARRA: Universidad Pública de Navarra: 2 Relaciones para Técnico P.B.

Se publica en el BON de 3 de junio de 2015, Resolución 759/2015, de 11 de mayo, del Gerente de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Técnico P.B., nivel A, para cubrir las necesidades que se produzcan en el Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico, una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación de servicios especiales.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de junio de 2015.