BARCELONA: Ajuntament de Castelldefels: Tècnic auxiliar biblioteca (temporal)

Termini de presentació de sol·licituds: 06/07/2015
Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Inclou borsa de treball
Matèries: Biblioteques / Documentació
Observacions: Jornada a temps parcial
Web de l’ens convocant: https://www.castelldefels.org/ca/ofertapublica.asp

 

 Data pub

Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
26/06/2015 BOPG 0 Convocatòria.
29/06/2015 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria
29/06/2015 DOGC 6901 Convocatòria

 

MURCIA: Ayuntamiento de Puerto Lumbreras: varios puestos para pabellón deportivo, piscina y polideportivo

Se publica en el BORM de 27 de junio de 2015,  bases de la convocatoria de concurso-oposición para la selección de tres socorristas, dos recepcionistas, un monitor y un peón-fontanero, para la provisión de puestos de trabajo en el pabellón deportivo, piscina cubierta y polideportivo de Puerto Lumbreras.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 17 de julio de 2015.

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball Auxiliar Infantil

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Titulació requerida: Títol de Tècnic auxiliar en llar d’infants o equivalent
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball oficial electricista

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Titulació requerida: Títol de Formació Professional de 2n grau branca electricitat i electrònica, especialitat màquines elèctriques tècnic especialista o equivalent
Altres requisits: Nivell B de català
Matèries: Obres. Manteniment. Jardineria. Serveis funeraris

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball Auxiliar Adiministratiu

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració general

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 BOPT 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball Arquitecte tècnic

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Arquitectura
Observacions: jornada a temps parcial

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 BOPT 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball Monitor punt informació juvenil

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Titulació requerida: Títol de cicle formatiu de grau superior d’animador sociocultural o equivalent
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Dinamització (social, cultural, juvenil…)

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 BOPT 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de trebal Operari de serveis varis peó

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Agrupacions professionals (titulacions no previstes en el sistema educatiu) i/o Certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
Altres requisits: Nivell A de català
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 BOPT 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball Operari serveis varis oficial paleta

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Nivell B de català
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 BOPT 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria

 

TARRAGONA: Ajuntament d’Altafulla: Borsa de treball Tècnic infantil

Termini de presentació de sol·licituds: 07/07/2015
Sistema de selecció: Concurs
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Titulació requerida: Títol de tècnic especialista, especialitat llar d’infants o equivalent
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
18/06/2015 BOPT 141 Bases especifiques. Convocatòria
25/06/2015 DOGC 6899 Convocatòria