GIRONA: Ayuntament de Girona: Tècnic de grau mitjà (temporal)

1 plaça de Tècnic de grau mitjà, coordinador del projecte transfronterer NATUR’ACC EFA 286/13

  • Identificador: 20141027O10

Termini de presentació de sol·licituds: 14/11/2014
Sistema de selecció: Sense especificar a l’anunci
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Turisme
Web de l’ens convocant: https://www.girona.cat/web/ic/infciu_edictes2.php?tipus=142&area=&tots=
Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

27/10/2014        TA 0   Bases especifiques. Convocatòria. Temari

04/11/2014        BOPG 210   Bases especifiques. Convocatòria. Temari

 

ZAMORA: ayuntamiento El Perdigón: Secretaría-Intervención (interino)

Se publica en el BOP de Zamora de 3 de noviembre de 2014, las bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Municipios de El Perdigón y Entrala.

Solicitudes hasta el día 8 de noviembre de 2014.

CANARIAS: Ayuntamiento de Valle Gran Rey: Lista de reserva de Operario de Obras y Servicios

Se publica en el BOP de Santa Cruz de Tenerife de 3 de noviembre de 2014, las bases específicas que regirán el proceso para la selección de personal, con carácter temporal, con la finalidad de configurar una lista de reserva de Operario de Obras y Servicios.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 24 de noviembre de 2014.

 

 

CANARIAS: Ayuntamiento de Valle Gran Rey: Lista de reserva de Operario de Limpieza

Se publica en el BOP de Santa Cruz de Tenerife de 3 de noviembre de 2014, las bases específicas que regirán el proceso para la selección de personal, con carácter temporal, con la finalidad de configurar una lista de reserva de Operario de Limpieza.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 24 de noviembre de 2014.

 

 

CANARIAS: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Levantamiento de la suspensión de la convocatoria de listas de reserva de Agente de Movilidad

Se publica en el BOP de Las Palmas de 3 de noviembre de 2014, anuncio por el que se procede a levantar la suspensión de la convocatoria del proceso selectivo para la generación de listas de reserva de la categoría de Agentes de Movilidad en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 7 de octubre de 2014, procedimiento abreviado número 99/2014.

 

 

TARRAGONA: Ayuntament de Bot: Borsa de treball de Peó brigada municipal

5 places de Borsa de treball de places de peó brigada municipal per a treballs forestals

  • Núm. referència: 20141029O1

Termini de presentació de sol·licituds: 24/11/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Nivell A2 de català / Permís de conduir B
Matèries: Obres. Manteniment. Jardineria. Serveis funeraris
Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

29/10/2014        BOPT 249   Bases especifiques. Convocatòria.

04/11/2014        DOGC 6742   Convocatòria