BARCELONA: Ajuntament de Santa Susana: Borsa de treball d’Educador per a la llar d’infants

Borsa de treball de places d’Educador per a la llar d’infants

  • Núm. referència: 20140721O1

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal laboral interí
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

21/07/2014         DOGC 6668        Bases especifiques. Convocatòria

BARCELONA: Ajuntament de la Roca del Vallès: Auxiliar Administratiu (concurs de mèrits)

1 plaça d’Auxiliar administratiu

  • Identificador: 20140714O9

Termini de presentació de sol·licituds: 31/07/2014
Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Tipus de personal: Sense especificar a l’anunci
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Inclou borsa de treball
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Administració general

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

14/07/2014         BOPB 0        Bases especifiques. Convocatòria

21/07/2014          DOGC 6668        Bases especifiques. Convocatòria

NAVARRA: Comunidad Foral de Navarra: 2 Relaciones para la contratación de Veterinario

Se publica en el BON de 23 de julio de 2014 Resolución 1275/2014, de 16 de junio, del Director General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Veterinario, una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación de servicios especiales.

Solicitudes hasta el día 7 de agosto de 2014.

NAVARRA: Ayuntamiento de Barañáin: Bolsa de trabajo de Oficial Administrativo

Se publica en el BON de 22 de julio de 2014, convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de Oficial Administrativo sin perfil lingüístico, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan.

Solicitudes hasta el día 14 de agosto de 2014.

ILLES BALEARS: Consejo Insular de Mallorca: Bolsa de trabajo de Auxiliar de Información Turística

Se publica en el BOIB de 22 de julio de 2014, resolución relativa a la convocatoria para constituir dos bolsas de la subescala, clase o categoría de auxiliar de información turística por los procedimientos extraordinario y específico de selección, respectivamente, mediante el sistema de concurso de méritos, para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del Consejo de Mallorca.

Solicitudes hasta el día 8 de agosto de 2014.