BARCELONA: Ajuntament de Montgat: Borsa de treball d’Administratiu

Borsa de treball de places d’Administratiu

  • Núm. referència: 20140626O4

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal laboral interí
Grup de titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Matèries: Administració general

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

26/06/2014         DOGC 6651        Bases especifiques

BARCELONA: Ajuntament de Montgat: Borsa de treball de treballador social

Borsa de treball de places de Trebalador social

  • Núm. referència: 20140626O3

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal laboral interí
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Serveis socials

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

26/06/2014         DOGC 6651        Bases especifiques

30/06/2014         BOPB 0        Bases especifiques

BARCELONA: Consell Comarcal del Vallès Occidental: Tècnic de territorio (interí)

1 plaça de Tècnic de territori

  • Identificador: 20140620O1

Termini de presentació de sol·licituds: 10/07/2014
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria forestal o equivalent
Altres requisits: Nivell C de català / Permís de conduir B1
Matèries: Enginyeria forestal

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

20/06/2014         BOPB 0        Bases especifiques. Convocatòria. Temari

30/06/2014         DOGC 6653       Convocatòria

Per a més informació sobre Oposicions https://www.adams.cat/oposiciones

ILLES BALEARS: Servicio de Salud de las Illes Balears: Bolsa general para enfermero/a especialista en obstetricia y ginecología (matrona) y de enfermero/a especialista en salud mental

Se publica en el BOIB de 28 de junio de 2014, Resolución del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares de 26 de junio de 2014 por la que se convoca un concurso de méritos para constituir las bolsas generales para la selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las Islas Baleares de las categorías de enfermero/enfermera especialista en obstetricia y ginecología (matrona) y de enfermero/enfermera especialista en salud mental.

La bolsa de empleo general de personal estatutario temporal del Servicio de Salud seguirá abierta para la categoría convocada, tanto para inscribir a nuevas personas aspirantes como para que las personas candidatas inscritas añadan más méritos. No obstante, estos datos se incorporarán a las listas de la bolsa general en la siguiente actualización de méritos (corte) que se haga en la categoría. Para la primera actualización (corte), se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas en los diez días siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. (hasta el día 10 de julio de 2014).

Se realizará, entre las solicitudes presentadas, un mínimo de dos cortes anuales (actualizaciones), de las que se informará  y que serán publicadas en la página web del Servicio de Salud.