CATALUNYA: Departament d’Ensenyament: Borsa de treball de docent

Es publica en el DOGC de 7 de febrer de 2014, convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 de febrer fins al 3 de març de 2014, ambdós inclosos.

L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament https://www.gencat.cat/ensenyament.