BARCELONA: Ajuntament de Viladecans: Borsa de treball d’Administratiu

  • Núm. referència: 20140218O3

Sistema de selecció:
Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Matèries: Administració general

Data pub             Butlletí      Núm      Descripció i dates orientatives

18/02/2014 DOGC 6564 Bases especifiques.Convocatòria. Temari 10/03/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

MELILLA: Ciudad Autónoma de Melilla: Bolsa de trabajo de Técnico Superior en Educación Infantil

Se publica en el BOCM de 14 de febrero de 2014 extracto de las bases de la convocatoria para la constitución de bolsa de trabajo, en la categoría de Técnico Superior en Educación Infantil, para nombramientos de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el BOCM de 18 de febrero de 2014 se publica el plazo  de presentación de instancias: desde el 15 de febrero de 2014 hasta el día 1 de marzo de 2014, ambos inclusive.