LLEIDA: Consell Comarcal de la Noguera: 1 plaça de Secretari-Intervenció (interí)

  • Núm. referència: 20140211O1

Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Llicenciat en Dret, en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Sociologia, en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau correspone
Altres requisits: Permís de conduir B /Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Secretaria. Intervenció. Tresoreria

Data pub             Butlletí      Núm      Descripció i dates orientatives

11/02/2014 BOPLL 28 Bases especifiques. Convocatòria. 06/03/2014

17/02/2014 DOGC 6553 Bases especifiques. Convocatòria.

Prepara’t amb ADAMS

>> Secretaria-Intervenció Ajuntaments Catalunya