BARCELONA: Ajuntament de Tordera: 2 places d’Agent de la Policia Local (interí)

  • Núm. referència: 20140228O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Sense especificar a l’anunci
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí      Núm      Descripció i dates orientatives

28/02/2014 DOGC 6572 Bases especifiques.Convocatòria 10/03/2014

24/03/2014 DOGC 6588 Correccions d’errades

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

BARCELONA: Consell comarcal de l’Alt Penedès: Borsa de treball de Treballador social (serveis socials bàsics)

  • Núm. referència: 20140218O1

Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Tipus de personal: Personal laboral
Matèries: Serveis socials

Data pub             Butlletí      Núm      Descripció i dates orientatives

18/02/2014 BOPB 0 Bases especifiques.Convocatòria.

26/02/2014 DOGC 6571 Bases especifiques.Convocatòria 18/03/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

BARCELONA: Ajuntament de Castelldefels: 3 places d’Agent de la Policia Local (interí)

  • Núm. referència: 20140226O5

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Tipus de personal: Personal interí
Observacions: contracte temporal
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí      Núm      Descripció i dates orientatives

26/02/2014 DOGC 6570 Bases especifiques. Convocatòria. 18/03/2014

26/02/2014 TA 0 Bases especifiques. Convocatòria.

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

ILLES BALEARS: Consejo Insular de Mallorca: dos bolsas de Técnico/a Auxiliar de obras públicas

Se publica en el BOIB de 27 de febrero de 2014, convocatoria para constituir dos bolsas de la subescala, clase o categoría de técnico-a auxiliar de obras públicas por los procedimientos extraordinario y específico de selección respectivamente, mediante el sistema de concurso de méritos, para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del Consell de Mallorca.

Solicitudes hasta el día 18 de marzo de 2014.