BARCELONA: Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet: 1 Tècnic/a ensenyament (contracte de relleu)

  • Núm. referència: 20140129O1

Sistema de selecció:
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Titulació requerida: Titulació mínima de diplomatura universitària en educació social, educació infantil o educació primària
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral interí
Observacions: contracte de relleu /Termini de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Educació (docència) / Serveis socials

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

29/01/2014       BOPB 0       Bases generals i especifiques. Temari.   

30/01/2014       DOGC 6551 Bases especifiques. Convocatòria. 01/03/2014

TARRAGONA: Ajuntament de Pallaresos: 1 plaça Peó de serveis adscrit al servei de neteja viària (interins)

  • Núm. referència: 20140116O1

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell A bàsic de català o equivalents o prova d’avaluació /Permís de conduir B
Tipus de personal: Personal laboral interí
Matèries: Neteja viària

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

16/01/2014       BOPT 12      Bases especifiques. Convocatòria.   05/02/2014

30/01/2014       DOGC 6551 Bases especifiques. Convocatòria.

ILLES BALEARS: Consejo Insular de Mallorca: Bolsa de trabajo de Auxiliar de Inserción

Se publica en el BOIB de 30 de enero de 2014, Resolución por la que se convoca un concurso para formar parte de una bolsa de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios/ayudante, especialidad auxiliar de servicios, puesto de trabajo auxiliar de inserción.

Solicitudes hasta el día 17 de febrero de 2014.

ILLES BALEARS: Servicio de Salud de las Islas Baleares: 1 plaza del grupo A1 (interino) en la Gerencia del Sector Sanitario de Llevant –FEA Endocrinología

Se publica en el BOIB de 30 de enero de 2014, Resolución por la que se convoca, para cubrir con carácter temporal, 1 plaza del grupo A1 en la Gerencia del Sector Sanitario de Llevant del Servicio de Salud de las Islas Baleares (exp. HMAN-2/14).

Por esta resolución se aprueba la convocatoria pública para cubrir, con carácter temporal interino, la plaza siguiente de personal estatutario:

  • 1 plaza de FEA de Endocrinología

Más información en:

https://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans

ILLES BALEARS: Servicio de Salud de las Islas Baleares: 1 plaza del grupo A1 (interino) en la Gerencia del Sector Sanitario de Llevant –FEA Neumología

Se publica en el BOIB de 30 de enero de 2014, Resolución por la que se convoca, para cubrir con carácter temporal, 1 plaza del grupo A1 en la Gerencia del Sector Sanitario de Llevant del Servicio de Salud de las Islas Baleares (exp. HMAN-1/14).

Por esta resolución se aprueba la convocatoria pública para cubrir, con carácter temporal interino, la plaza siguiente de personal estatutario:

  • 1 plaza de FEA de Neumología

Más información en:

https://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans