ALBACETE: Ayuntamiento de Alcalá del Júcar: Bolsa de trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio

Se publica en el BOP de Albacete de 29 de enero de 2014, anuncio por el que se crea una bolsa de trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en las categorías profesionales de Auxiliar del servicio de Ayuda a Domicilio ordinario (antes SAD) y Auxiliar de Ayuda a Domicilio extraordinario (antes SAUD) para el Consorcio de Servicios Sociales de la Provincia de Albacete en relación a los servicios que deban prestarse en el término municipal de Alcalá del Júcar.

Solicitudes hasta el día 13 de febrero de 2014.

GIRONA: Ajuntament de Palafrugell: 3 places d’agents de la policía local (interins)

  • Núm. referència: 20140123O1

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Permisos de conduir classes A-1, B i classe BTP /Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

23/01/2014       BOPG 15     Bases especifiques. Convocatòria. Temari

29/01/2014      DOGC6550      Convocatòria   18/02/2014