MADRID: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA): Bolsa de trabajo supletoria para Conductor-Tractorista

Se publica en el BOCM de 21 de enero de 2014, resolución por la que se aprueban las bases de convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo supletoria, para la contratación temporal de personal laboral en la categoría profesional de Conductor-Tractorista (Grupo III, Nivel 4, Área B).

Solicitudes hasta el día 1 de febrero de 2014.

TARRAGONA: Ajuntament de Calafell: 5 places d’Agent de la Policia Local (interí)

  • Núm. referència: 20140121O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Permisos de conduir classes A2 i B /Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal interí
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

21/01/2014       DOGC 6544      Bases especifiques. Convocatòria. Temari.