LLEIDA: Ajuntament de Tàrrega: 1 plaça d’Agent de la Policia Local (interí)

  • Núm. referència: 20140120O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Permisos de conduir classes A2 i B, i classe BTP /Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

20/01/2014       DOGC 654      Bases especifiques. Convocatòria. Temari.    10/02/2014

BARCELONA: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Técnic mitjà de gestió (contracte de relleu)

  • Núm. referència: 20140117O5

Sistema de selecció: Concurs de mèrits
Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: contracte de relleu
Matèries: Administració general

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

17/01/2014         DOGC 6542        Oferta pública.

AYUNTAMIENTO DE MADRID: Bolsa de trabajo de puestos de monitor

Se publica en el BOAM de 20 de enero de2014, resolución de la Agencia para el Empleo de Madrid, por la que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras para la constitución de bolsa de trabajo para la selección de personal laboral a efectos de contratación temporal en puestos de monitor de la Agencia para el Empleo de Madrid, para:

  • Monitor «Mantenedor-Reparador de Edificios» REF.: 1/2014.
  • Monitor «Colocador de Prefabricados Ligeros» REF.: 2/2014.
  • Monitor «Mantenimiento de Instalaciones Automatizadas controladas por Autómatas Programables» REF.: 3/2014

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 10 de febrero de 2014.

ILLES BALEARS: Bolsa extraordinaria de médico en la isla de Eivissa de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Se publica en el BOIB de 18 de enero de 2014, Resolución de la consejera de Administraciones Públicas de 15 de enero de 2014 por la que se convoca un concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad médico en la isla de Eivissa de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 28 de enero de 2014.

Para más información sobre Oposiciones, pincha aquí.