BARCELONA: Ajuntamen d’Esplugues de Llobregat: Ofician d’instal·lacions (interí)

  • Núm. referència: 20131227O1

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Permís de conduir B /Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral interí
Observacions: contracte temporal /Termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Obres. Manteniment

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

27/12/2013         BOPB 0   Bases especifiques. Convocatòria. Temari

10/01/2014         DOGC 6537   Convocatòria        25/01/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí

BARCELONA: Ajuntamen d’Esplugues de Llobregat: Tècnic informàtic de sistemes (interí)

    • Núm. referència: 20131227O2

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Titulació requerida: Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Sistemes TIC, Enginyeria informàtica o Informàtica i Serveis
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal laboral interí
Observacions: contracte temporal /Termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC
Matèries: Informàtica

Data pub             Butlletí                Núm      Descripció i dates orientatives

27/12/2013         BOPB 0   Bases especifiques. Convocatòria. Temari

10/01/2014         DOGC 6537   Convocatòria        25/01/2014

Per a més informació sobre Oposicions clica aquí